Návštěvou těchto stránek souhlasí s použitím cookies. Více o naší Cookie Policy.

TU 14-4-1285-84


KÓD OKP 12 2600

Schválený

výrobce

9. července 1984

Dohodnuto

se základní organizací
o standardizaci

14. června 1984

zákazník

5. listopadu 1983

Že jo: _______

UDC

Skupina B73

Stát
výbor pro normy
Rada ministrů SSSR

Zaregistrován a zapsán do registru
státní normy
84.11.28 č. 2301707


DRÁT ze slitinového stupně X20N80-VI

TECHNICKÉ PODMÍNKY

TU 14−4-1285−84
(místo TU 14−1982−74)

Platí od 01.01.85 Platí do 01.01.90


Tato specifikace se vztahuje na dodávku nejjemnějších přesných slitinových drátů s vysokým elektrickým odporem pro speciální aplikace.

Ukazatele technické úrovně stanovené těmito specifikacemi odpovídají požadavkům první kategorie kvality.

1. Odrůda

1.1. Průměr drátu a maximální odchylky pro něj musí odpovídat tabulce 1

stůl 1

Jmenovitý průměr drátu, mm Mezní odchylky v průměru, mm

0,009

0,010

0,011

0,012

± 0,001

0,014

0,016

0,020

0,024

0,300

0,350

0,040

± 0,002
0,50 ± 0,003

Příklad symbolu pro drát o průměru 0,02 mm:
Drát 0,020 Kh20N80-VI TU 14−4-1285−84.

2. TECHNICKÉ POŽADAVKY

2.1. Drát je vyroben ze slitiny třídy Kh20N80-VI, která splňuje požadavky TU 14−1-1690−76

2.2. Drát musí být dodáván ve stavu zpracovaném za studena.

2.3. Normy elektrického odporu 1 m drátu musí odpovídat normám uvedeným v tabulce 2.

tabulka 2

Jmenovitý průměr drátu, mm Elektrický odpor, Ohm / m

0,009

0,010

0,011

0,012

0,014

0,016

0,020

0,024

0,030

13000 a více

11000−13000

8900−11000

7900 — 8900

5800−7900

4300−5800

3000−4300

1950−2500

1300−1450

Poznámka: Normy elektrického odporu 1 m drátu o průměru 0,035−0,050 mm nejsou stanoveny.

2.4. Povrch drátu musí být čistý, rovný, lesklý, bez oxidace a stop nečistot, které zabraňují pájení.Výstupy, škrábance, rizika, delaminace, dutiny a jiné vady mechanického původu na drátu nejsou povoleny.

2.5. Hmotnost drátu na cívce musí odpovídat hmotnosti uvedené v tabulce 3.

Tabulka 3

Jmenovitý průměr drátu, mm Hmotnost cívky drátu, g
Nejmenší Největší

0,009

0,010

0,011

0,012

0,014

0,016

0,020

0,024

0,030

0,035

0,040

0,050

0,04

0,04

0,05

0,06

0,17

0,22

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

10.0

2

2

2

3

3

4

deset

20

60

70

80

100

2.6. Síla přetržení drátu by měla odpovídat síle uvedené v tabulce 4.

Tabulka 4

Jmenovitý průměr drátu, mm Síla přetržení drátu, N (gf), ne menší

0,009

0,010

0,011

0,012

0,014

0,016

0,020

0,024

0,030

0,035

0,040

0,050

69x10 -3 (7)

78x10 -3 (8)

98x10 -3 (10)

118x10 -3 (12)

157x10 -3 (16)

196x10 -3 (20)

304x10 -3 (31)

451x10 -3 (46)

698x10 -3 (71)

941x10 -3 (96)

1225x10 -3 (125)

1931x10 -3 (197)


2.7. Drát musí vydržet zkoušku pájitelnosti. Při pečlivém ručním ředění vodičů vidlic by se drát měl zlomit a neměl by být vytažen z pájecích bodů.

2.8. Rozptyl při odečtu elektrického odporu drátu v cívce by neměl překročit 4%

2.9. Drát o průměru 0,03 mm a více by při navíjení z cívky a natahování do nitě neměl způsobovat uzly a přetržení. Pokud se jedná o zvlnění, jeho průměr ve volném zavěšení na cívce musí být alespoň 20 mm.

2.10. Drát je vyroben na cívkách.

2.11. Specifický elektrický odpor slitiny je uveden v referenční příloze 2.

3. PRAVIDLA PŘIJETÍ

3.1. Drát je přijímán v dávkách. Šarže se skládá z drátu stejného jmenovitého průměru a jednoho tepla.

3.2. Kvalita povrchu a hmotnost drátu se kontroluje na každém cívce v dávce.

3.3. Od strany přijaté podle bodu 3.2. by měl být vybrán:

 • zkontrolovat průměr drátu — 100% cívek;
 • zkontrolovat sílu při přetržení — 100% cívek;
 • zkontrolovat šíření elektrického odporu — 1% cívek, ale ne méně než dvě cívky;
 • zkontrolovat průměr zvlnění na drátu o průměru 0,03 mm nebo více — 100% cívek;
 • pro kontrolu pájitelnosti — 100% cívek.

Kontrola pájitelnosti drátu se provádí ve spotřebitelském závodě.

3.4. Chemické složení slitiny je převzato podle dokumentu o kvalitě společnosti tavící kov.

4. ZKUŠEBNÍ METODY

4.1. Kvalita povrchu se kontroluje pomocí zvětšovacího skla v souladu s GOST 25706−83 při zvýšeném 25 X sledováním povrchové vrstvy drátu na cívce.

4.2. Průměr drátu se měří stolním mikrometrem s číselníkovým úchylkoměrem se stupnicí 0,001 mm podle GOST 10388−81.

4.3. Pro kontrolu elektrického odporu, mezní síly, šíření elektrického odporu jsou z každé vybrané cívky z vnějšího konce drátu odebrány dva vzorky.

4.4. Stanovení elektrického odporu drátu se provádí v souladu s GOST 7229−76 (s výjimkou bodu 5.4.) Na vzorcích dlouhých 1 m pomocí můstků (ohmmetrů) s třídou přesnosti nejméně 0,05 při teplotě 25 ± 10 ° С.

4.5. Pro stanovení šíření elektrického odporu se na začátku a na konci cívky měří elektrický odpor 1 m a rozdíl mezi elektrickým odporem se vztahuje k průměru získaných hodnot.

4.6. Mez pevnosti se stanoví podle GOST 10446−80 na vzorcích o délce 100 mm.

4.7. Kvalita slitiny je kontrolována na 100% cívek spektrální analýzou.

Kontrolu chemického složení hotového drátu lze provést ve spotřebitelském podniku chemickou analýzou podle:

 • GOST 12344−78, GOST 12345−80, GOST 12346−78, GOST 12347−77, GOST 12348−78, GOST 12349−78, GOST 12350−78, GOST 12351−81, GOST 12352−81, GOST 12353−78, GOST 12354−81, GOST 12355−78, GOST 12356−81, GOST 12357−66, GOST 12358−82, GOST 12359−81, GOST 12360−82, GOST 12361−82, GOST 12362−79, GOST 12369−79, GOST 12364−66, GOST 12365−66 a GOST 20560−81
 • nebo jinými metodami, které poskytují požadovanou přesnost.
Odběr vzorků podle GOST 7565−81.

4.8. Průměr zvlnění se měří, když se na kovové pravítko s odstupňováním 1 mm v souladu s GOST 427−75 aplikuje volně navinutý drát.

4.9. Stanovení pájení drátu na měděné dráty se provádí pájkou POS-61 podle GOS 21931−75. Jako tavidlo se používá 50% roztok chloridu zinečnatého podle GOST 4529−78, ke kterému se podle GOST 10262−73 přidává oxid zinečnatý, dokud se při míchání neobjeví bílá sraženina, která nezmizí. K výslednému roztoku se přidá chlorid amonný podle GOST 2210−73 v množství 150 g chloridu amonného na 1 litr roztoku chloridu zinečnatého.

Drát je připájen ke dvěma zkrouceným pocínovaným měděným drátům o průměru 0,5 mm, jejichž konce jsou odděleny (ve formě vidličky) ve vzdálenosti 3−5 mm, jak je znázorněno na obrázku 1.

Drát je položen přes dráty. Pájecí body jsou navlhčeny tavidlem a pájka je na ně nanesena páječkou.

4.10. Hmotnost drátu na cívce se stanoví zvážením cívek drátu na váze v souladu s GOST 24104−80 a odečtením hmotnosti nádoby napsané na cívce.

Hmotnost drátu na cívce se stanoví s absolutní chybou pro drát o průměru menším než 0,016 mm — 0,01 g;

od 0,016 do 0,025 — 0,10 g;

nad 0,025 mm — 1,0 g.

5. BALENÍ, OZNAČENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

5.1. Značení, balení, přeprava a skladování se provádí v souladu s GOST 8803−77.

5.2. Ke každé dodávané šarži drátu musí být přiložen doklad osvědčující, že kvalita drátu splňuje požadavky těchto specifikací, který uvádí:

 • ochranná známka výrobce nebo název a ochranná známka;
 • symbol drátu;
 • číslo tepla;
 • čistá hmotnost;
 • číslo krabice;
 • výsledky provedených zkoušek drátu;
 • chemické složení slitiny;
 • datum výroby.


Poznámka: Velkoobchodní cena MNCHP pro drát je stanovena v souladu s dodatky 4, 5.


Registrováno: 9. října 1984

Hlava oddělení normalizace
a kvalita VNIIMetiz

NA. Galkina

1984 rok


Dodatek 1
Odkaz
TU 14−4-1285−84

P E R E CH E N L
odkazované dokumenty
v textu technických specifikací

TU 14−1-1690−76 Kovaný čtvercový předlitek ze slitiny s vysokou ohmickou odolností, jakost X20N80-VI.
GOST 7229−76 Kabely, dráty a šňůry. Metoda pro stanovení elektrického odporu vodivých jehel a vodičů.
GOST 10446−80 Drát. Metody zkoušení tahem.
GOST 12344−78 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení uhlíku.
GOST 12345−80 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení síry.
GOST 12346−78 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení křemíku.
GOST 12347−77 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení fosforu.
GOST 12348−78 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení manganu.
GOST 12349−83 Legované a vysoce legované oceli. Metody pro stanovení obsahu wolframu.
GOST 12350−78 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení chromu.
GOST 12351−81 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení vanadu.
GOST 12352−81 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení obsahu nicolu.
GOST 12353−78 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení kobaltu.
GOST 12354−81 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení obsahu molybdenu.
GOST 12355−78 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení mědi.
GOST 12357−81 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení obsahu titanu.
GOST 12357−66 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení obsahu hliníku.
GOST 12358−82 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení arsenu.
GOST 12359−81 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení obsahu dusíku.
GOST 12360−82 Legované a vysoce legované oceli. Metody pro stanovení obsahu boru.
GOST 12361−82 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení obsahu niobu.
GOST 12362−79 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení stopových nečistot antimonu, olova, cínu, zinku a kadmia.
GOST 12363−79 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení selenu.
GOST 12364−66 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení obsahu ceru.
GOST 12365−66 Legované a vysoce legované oceli. Metody stanovení obsahu zirkonia.
GOST 20560−81 Legované a vysoce legované oceli. Obecné požadavky na metody chemické analýzy.
GOST 427−75 Měření kovových pravítek.
GOST 21931−76 Cín-olovnaté pájky ve výrobcích.
GOST 4529−78 Chlorid zinečnatý.
GOST 2210−73 Chlorid amonný technický.
GOST 8803−77 Drát vyrobený ze slitin s vysokým elektrickým odporem je nejtenčí a nejjemnější.
GOST 10262−73 Oxid zinečnatý.
GOST 10388−81 Stolní mikrometry s čtecím zařízením ukazatele.
GOST 25706−83 Lupy. Druhy, základní parametry. Obecné technické požadavky.
GOST 24104−80E Laboratorní váhy pro všeobecné použití a příkladné.Dodatek 2
do TU 14−4-1285−84
Odkaz

Specifický elektrický odpor slitiny musí být v rozmezí:

Ohm / m nebo a je stanovena na mezilehlém žíhaném obrobku.


Dodatek 3
do TU 14−4-1285−84
(místo TU 14−1-982−74).
Povinné

Velkoobchodní ceny drátu

Slitinový drát, jakost Kh20N80-VI Rozsah a technické požadavky TU-14−4-1285−84
Průměr, mm Velkoobchodní cena v rub. policajt. na 1 kg. Průměr, mm Velkoobchodní cena v rub. policajt. na 1 kg.

0,009

0,010

0,011

0,012

0,014

0,016

24310

19410

11650

11640

4620

2250

0,020

0,024

0,030

0,035

0,040

0,050

578−30

235−60

135−50

125−50

112−80

92−50

Velkoobchodní ceny jsou stanoveny pro drát ve svitcích.

Při dodávce drátu na cívkách se velkoobchodní ceny drátu zvyšují o cenu cívek uvedených v tabulce na straně 73 ceníku č. 01−17−1970.


/ Hlava cenová laboratoř
VNIIMetiza 14/14/84 V.A. Serkin


Příloha č. 4
do TU 14−4-1285−84
Povinné

Čisté výrobní normy pro ocelový drát

Slitinový drát, jakost Kh20N80-VI Rozsah a technické požadavky TU-14−4-1285−84
Průměr, mm Čistá míra produkce v rublů na kg Průměr, mm Čistá míra produkce v rublů na kg

0,009

0,010

0,011

0,012

0,014

0,016

23780−00

18980−00

11380−00

11370−00

4510−00

2180−00

0,020

0,024

0,030

0,035

0,040

0,050

546−00

211−00

113−00

103−00

90−92

71−25/ Hlava laboratorní ceny
VNIIMetiz dne 18.10.84 V.A. Serkin


Dodatek 5
do TU 14−4-1285−84

Formulář 3.1A (povinný)


Název typu produktu podle NTD Kód typu produktu podle VKG OKP
Slitinový drát, jakost Kh20N80-VI 12 2600
Softwarové bloky OKP Označení ND OKP kód
Ocel X20N80-VI 9712
Profily podle technických podmínek 8198
Technické požadavky TU 14−4-1285−84 8530
Objednávkové formuláře a dodací podmínky na cívkách 00


Zkontrolovali výpočet kódů:
Vědecký pracovník
laboratoř standardizace V.A. Kudasheva

Hlava oddělení normalizace
ceny a kvalita N.A. Galkina


Dodatek 6
Povinné
TU 14−4-1285−84

ZMĚNIT REGISTRAČNÍ LIST

Název dokumentu obsahujícího změnu Číslo dokladu a datum Seznam položek technických podmínek, na které se změna vztahuje
     KÓD OKP 12 2600

SCHVÁLENO

podle stanoveného pořadí
18. července 1989

DOHODNUTO

podle stanoveného pořadí
se zájmem
organizace

Že jo: _______

Skupina B73


DRÁT Z TŘÍDY SLITINY X20N80-VI

TECHNICKÉ PODMÍNKY

TU 14−4-1285−84

ZMĚNA # 1

Datum zavedení: 15.09.89

90.01.05
REGISTROVANÝ
Č. 250170/01
DOPOLEDNE. Mukatshin
«30». 08.1989


Doba platnosti technických podmínek se prodlužuje do 01.01.195.

Úvodní část. Odstraňte druhý odstavec.

Bod 2.5. Tabulka 3. Odstranit sloupec 3.

Bod 2.10 bude uveden ve znění:
«2.10. Drát je dodáván na cívkách. «

Bod 4.6. Nahraďte slova: «100 m» slovy «100 mm».

Bod 4.7 a dodatek 1. Vyměňte odkazy:
GOST 12357−66 až GOST 12357−84; GOST 123364−66 až GOST 12364−84;
GOST 12365−66 až GOST 12365−84.

Bod 4.10 a dodatek 1. Nahraďte odkaz: GOST 24104−80 za GOST 24104−88.

Vyloučit dodatek 5.


Zkouška byla provedena 14. července 1989.
Hlava oddělení normalizace
NA. Galkina

VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA

k návrhu změny č. 1 technických specifikací
TU 14−4-1285−84 «Drát ze slitiny X20N80-VI»

Návrh změny byl vypracován v souvislosti s nutností prodloužit dobu platnosti technických podmínek, omezenou na 01.01.90


Vedoucí technického oddělení V.D. MiroshnichenkoODKAZ
o úrovni velkoobchodních cen za legovaný drát
stupeň X20N80-VI podle TU 14−4-1285−84 se změnou č.

Návrh dodatku č. 1 k TU 14−4-1285−84 «Drát ze slitiny třídy X20N80-VI stanoví určité změny v požadavcích na kvalitu, které nemají vliv na úroveň velkoobchodních cen, proto je považován za drát podle TU 14−4-1285−84 se změnou č. 1 za velkoobchodní ceny drátu ze slitiny X20N80-VI podle TU 14−4-1285−84, stanoveného v příloze technických podmínek a umístěného v adresáři velkoobchodních cen ocelového drátu do ceníku č. C1−17, s. 7, počítáno normativně-parametrickými metoda.


A asi. hlava laboratoř
ceny VNIIMetiza L.P. Evmenová