Návštěvou těchto stránek souhlasí s použitím cookies. Více o naší Cookie Policy.

OST1 92000-90

UDC

Skupina B63

STANDARD PRŮMYSLU

Listy OST1 92000−90

slitina hliníku

stupeň AMg6

Specifikace Nahrazuje OST1 92000−73

OKP 181511

Tato norma platí pro plechy ze slitiny hliníku třídy AMg6 určené pro kritické součásti, včetně plechů vyrobených obráběním, chemickým a elektrochemickým frézováním.

ŘÍZENÍ

PŘÍKLAD


Reg. Č. VIFS 8432042 ze dne 06.12.90.


Vyvinuto schváleno Datum zavedení

VILS MAP 16.10.1990 od 01.01.1991

Platnost

před 01.01.1996

(unlim. st)

Reg. číslo Vymyšlený Kontrolovány Začátek oddělení Ch. inženýr
302 247−91 Kandyba Pastušenko Isupov Rodine
16. 5. 1991   15. 5. 1991 31.05.1991

Namísto OST1 92000−731 (302,879−83)

BNK: 16.05.91

27.05.1991

① (rev. Č. 2 8.04,96)


1. KLASIFIKACE

1.1. Podle způsobu výroby se listy dělí na:

opláštěné technologickým opláštěním — B (AMg6B);

opláštěný zesíleným opláštěním — U (AMg6U).

Podle uvážení výrobce je povoleno vyrábět plechy bez technologického opláštění (bez dalšího značení) — Amg6.

1.2. Podle stavu materiálu se listy dělí na:

žíhaný — M (AMgbBM, AMg6UM, AMg6M);

žíhaný se zvýšenou pevností — MPP (AMg6BMPP, AMg6MPP);

za studena — N (AMg6BN, AMg6N);

kalené se zvýšenou pevností — NPP (AMg6BNPP, AMg6NPP);

za studena s omezenou pevností — NOP (AMg6BNOP, AMg6NOP);

bez tepelného zpracování — bez dalšího označení — (AMg6, AMg6B);

bez tepelného zpracování se zvýšenou pevností — PP (AMg6UPP).

2. Odrůda

2.1. Listy se v závislosti na stavu materiálu vyrábějí s rozměry uvedenými v tabulce. 1.

2.2. Tloušťka, šířka a maximální odchylky tloušťky plechu (v závislosti na šířce) musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce. 2.

2.2.1. Teoretická hmotnost (M teor.) Jednoho metru listu se vypočítá podle vzorce:

kde: H max. a B max. — největší mezní rozměry v tloušťce a šířce, mm;

H min. a za min. — nejmenší mezní rozměry v tloušťce a šířce, mm;

je hustota hliníkové slitiny AMg6, 2,64 g / .

Teoretická hmotnost jednoho metru lišky je uvedena v povinné příloze (tabulky 1 a 2).

2.3. Tloušťka plechu v žádném měřicím bodě by neměla překročit povolené odchylky.

Přípustné odchylky tloušťky na žíhaných plechech (včetně žíhaných se zvýšenou pevností a na plechech bez tepelného zpracování všech tloušťek do šířky až 2000 mm včetně), jakož i na plechech opracovaných za studena (včetně plechů opracovaných za studena se zvýšenou a omezenou pevností) všech tloušťek do 2100 mm včetně by neměla být větší než polovina tolerančního pole. Přípustný rozdíl tloušťky na žíhaných plechech o šířce větší než 2000 mm by měl být skutečný a měl by být uveden v certifikátu.

stůl 1

Materiální stav

povlečení na postel

Označení stupně slávy, pokovení a stavu materiálu Tloušťka Šířka Délka
Žíhaný

AMg6BM,

AMg6M

0,8−10,5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000 — 7000
mm Pokračující tabulka. 1

Materiální stav

povlečení na postel

Označení stupně slávy, pokovení a stavu materiálu Tloušťka Šířka Délka
Žíhaný

AMg6BM,

AMg6M

2.0

2100, 2300

2500, 2700

2900, 3000

2100−3000
2.5

2100, 2300

2500, 2700

2900, 3000

2100−3500
3,0−4,0 2100−5000
4.5−5.5 2100−4000
6,0−10,5 2100−3000
3,9−9,0 3050 3050−4000
AMg6UM 0,5−0,7

1200, 1400

1500, 1600

2000−7000
0,8−5,5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
Žíháno se zvýšenou silou

AMg6BMPP,

AMg6MPP

3,0−10,5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
Zpracováno za studena

AMg6BN,

AMg6N

0,8−10,5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
4,0−6,6 2100 2000−7000
Tvrdě pracoval se zvýšenou pevností

AMg6BNPP,

AMg6NPP

2,0−10,5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
4,0−5,5 2100 4000−7000
Tvrdě pracoval s omezenou silou

AMg6BNOP,

AMg6NOP

3,0−10,5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
Bez tepelného zpracování

AMg6B,

AMg6

5,0−10,5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
Žádné tepelné zpracování se zvýšenou pevností AMg6UPP 7.0 2000 5000−7000

Poznámka. Plechy o šířce 3000 mm a tloušťce 3,0 až 9,0 mm je možné vyrábět o šířce 3000 mm v množství nepřesahujícím 70% zakázky.tabulka 2

mm

Tloušťka plechů Maximální odchylky tloušťky a šířky
1200 1400

1500,

1600

1800 2000

2100,

2300,

2500

2700,

2900,

3000

2050

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1.0

1,2

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

-0.12

-0.12

-0.12

-0,13

-0,13

-0,16

-0,16

-0,22

-0,22

-0,22

-0,22

-0,24

-0,28

-0,33

-0,34

-0,35

-0,35

-0,36

-0,36

-0,41

-0,41

-0,42

-0,42

-0,46

-0,46

-0,47

-0,47

-0,50

-0,50

-0.12

-0,13

-0,13

-0,14

-0,14

-0,17

-0,17

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,26

-0,29

-0,34

-0,35

-0,36

-0,36

-0,37

-0,37

-0,42

-0,42

-0,43

-0,43

-0,47

-0,47

-0,48

-0,48

-0,50

-0,50

-0,13

-0,13

-0,13

-0,14

-0,14

-0,17

-0,17

-0,25

-0,25

-0,23

-0,25

-0,26

-0,29

-0,34

-0,35

-0,36

-0,36

-0,37

-0,37

-0,42

-0,42

-0,43

-0,43

-0,47

-0,47

-0,48

-0,48

-0,50

-0,50

-

-

-

-0,16

-0,16

-0,18

-0,20

-0,26

-0,26

-0,26

-0,26

-0,27

-0,30

-0,35

-0,36

-0,37

-0,37

-0,38

-0,38

-0,43

-0,43

-0,44

-0,44

-0,48

-0,48

-0,49

-0,49

-0,50

-0,50

-

-

-

-0,18

-0,18

-0,20

-0,22

-0,27

-0,27

-0,27

-0,27

-0,28

-0,30

-0,35

-0,36

-0,37

-0,37

-0,38

-0,38

-0,43

-0,43

-0,44

-0,44

-0,48

-0,48

-0,49

-0,49

-0,50

-0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+0,30

+0,31

+0,36

± 0,21

± 0,24

± 0,27

± 0,30

± 0,33

± 0,36

± 0,39

± 0,42

± 0,45

± 0,48

± 0,51

± 0,54

± 0,57

± 0,60

± 0,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

± 0,30

± 0,30

± 0,30

± 0,21

± 0,24

± 0,27

± 0,30

± 0,33

± 0,36

± 0,39

± 0,42

± 0,45

± 0,48

± 0,51

± 0,54

± 0,57

± 0,60

± 0,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

± 0,30

± 0,21

± 0,24

± 0,27

± 0,30

± 0,33

± 0,36

± 0,39

± 0,42

± 0,45

± 0,48

± 0,51

± 0,54

-

-

-

Poznámky. 1. Po dohodě stran je povoleno vyrábět plechy s meziproduktem

rozměry v tloušťce, s maximálními odchylkami v tloušťce plechu

pro tyto velikosti jsou přijímány jako pro nejbližší menší velikost,

uvedeno v tabulce. 2.

2. Po dohodě se zákazníkem maximální odchylky listů bez

tepelné zpracování a žíhání o tloušťce 5 mm nebo více o šířce až

2000 mm a listy AMg6UPP nastaveny na ± 5% jmenovité tloušťky.

3. Mezní odchylky plechů o tloušťce 10 a 10,5 mm vyrobených v

za studena a za studena se zvýšenými pevnostními stavy, podle

požadavek zákazníka by měl být +0,3 mm,

-0,2

2.4. Mezní odchylky šířky listů:

+10 mm — pro plechy do šířky 2100 mm včetně o tloušťce 0,5 až 4,5 mm;

+15 mm — pro listy do šířky 2100 mm včetně, o tloušťce 5,0 až 10,5 mm;

+30

-20 mm — pro listy o šířce 2100 až 3050 mm.

U plechů opracovaných za studena (včetně plechů za studena se zvýšenou a omezenou pevností) jsou maximální odchylky šířky +60 mm.

2.5. Mezní odchylky podél délky plechů:

+25 mm — pro plechy do šířky 2100 mm včetně o tloušťce 0,5 až 3,5 mm;

+30 mm — pro listy do šířky 2100 mm včetně, o tloušťce 4,0 až 10,5 mm;

+50 mm — pro listy o šířce 2100 mm.

2.6. Listy o délce větší než 4 000 mm a tloušťce větší než 4,0 mm ve stavu zpracovaném za studena mohou být vyrobeny se šířkou převyšující jmenovitou velikost nejvýše o 40 mm. (rev. 1)

2.7. Listy se vyrábějí měřené (o určité délce) nebo jejich násobek v délkách uvedených v tabulce. 1, s intervalem 0,5 m.

2.8. Rozměry plechu, druh slitiny, pokovení a stav materiálu musí být uvedeny v objednávce.

Příklady symbolů:

Plech ze slitiny třídy AMg6 s technologickým pláštěm (B), žíhaný (M), tloušťka

3,0 mm, šířka 2000 mm. Délka 3000 mm:

List AMg6.B.N 3x2000x3000 OST1 92000−90

Totéž, bez technologického opláštění:

List AMg6. M 3x2000x3000 OST1 92000−90

Totéž, se zesíleným obkladem (U):

List AMg6.U.M 3x2000x3000 OST1 92000−90

Plech ze slitiny třídy AMg6 s technologickým opláštěním (B), tvářený za studena s omezenou pevností (NOP), tloušťka 6,0 mm, šířka 1500 mm, délka 4000 mm:

List AMg6.B.NOP 5x1500x4000 OST1 92000−90

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY

3.1. Listy jsou vyráběny v souladu s požadavky této normy podle technologických pokynů, schválených předepsaným způsobem.

3.1.1. Chemické složení slitiny AMg6 musí splňovat požadavky GOST 4784.

Maximální povolený obsah vodíku v kovu by neměl překročit 0,4 na 100 g kovu.

3.2. Pro opláštění plechu (včetně technologického opláštění) se používá hliník v čistotě ne nižší než stupeň AD1 podle GOST 4764 (s obsahem mědi do 0,02%) nebo nižší než stupeň A5 podle GOST 11069.

Na žádost zákazníka, jak je uvedeno v objednávce, jsou desky AMg6UM o tloušťce 0,6 až 1,8 mm a desky AMg6UPP o tloušťce 7,0 mm vyrobeny s pláštěm z hliníku třídy A7 podle GOST 11069.

3.3. Tloušťka technologického opláštění na každé straně plechu by neměla překročit 1,5% jmenovité tloušťky plechu.

Tloušťka zesíleného opláštění na každé straně plechu nesmí být menší než 4% jmenovité tloušťky plechu.

Desky AMg6UPP o tloušťce 7,0 mm jsou vyrobeny se zesíleným obkladem nejméně 4,5% na každé straně plechu. Po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je povoleno vyrábět desky se zesíleným pokovením nejméně 6% na každé straně.

3.4. Mechanické vlastnosti plechů musí odpovídat vlastnostem uvedeným v tabulce. 3.

3.5. Listy by měly být řezány v pravých úhlech. Šikmý řez by neměl přesahovat listy nad maximální odchylky šířky a délky.

Na okrajích řezaných plechů nejsou povoleny otřepy a delaminace; Desky o délce větší než 4 000 mm a tloušťce větší než 4,0 mm, vyrobené rozšířené, jak bylo dohodnuto se zákazníkem, nelze podél okrajů řezat.

Plech o šířce více než 2100 až 3000 mm včetně o tloušťce 5,5 až 10,5, stejně jako plechy o šířce 3050 mm a tloušťce 3,0 až 6,0 mm, jsou vyráběny bez řezání podél okrajů.

3.6. Na povrchu přední a protilehlé přední strany plechů nejsou povoleny praskliny, trhliny, delaminace, usazeniny ledku, korozivní skvrny a oblasti odkryté od opláštění (na plechech se zesíleným opláštěním); na plechy, skvrny a pruhy ze spáleného tuku nejsou povoleny ani nekovové výjimky metalurgického původu (struskové vměstky atd.) a nekovové částice ulpívající na povrchu, pokud nejsou odstraněny kontrolním leptáním v 5−6% roztoku NaOH při 50 ° C po dobu 1 -3 min. následuje objasnění ve 30% roztoku HNnebo podle režimu použitého ve výrobě.

Na žíhaném plechu o šířce 2100 mm a více jsou povoleny skvrny a pruhy ze spáleného tuku.

3.7. Znamení odmítnutí nejsou:

a) malé západy slunce a nadiry (ve formě kovového západu slunce) o celkové ploše nepřesahující:

80 pro 1 plochu listu do šířky 2000 mm;

100 na 1  — «- -" — St. 2 000 až 2 500 mm;

400 na 1  — «- -" — St. 2 500 mm;

b) hnízda ze štěpení západů slunce, pokud jejich hloubka nepřesahuje polovinu maximální odchylky v tloušťce plechu;

c) jednotlivé a skupinové malé škrábance s hloubkou nepřesahující polovinu maximální odchylky tloušťky plechu;

d) výtisky ve formě malých důlků a boulí, které by neměly překročit polovinu maximální odchylky v tloušťce plechu;

e) vrubování a aluminizace s délkou zdvihu nejvýše 5 mm, která by neměla překročit polovinu maximální odchylky v tloušťce plechu;

f) bubliny dílčích desek, jakož i oblasti odkryté od opláštění bez trhlin na plechech s technologickým opláštěním;

g) jediná stopa ohybů (zlomů) v žíhaném plechu o tloušťce 0,5 — 0,8 mm, šířce 1200 mm nebo více s délkou více než 4000 mm a šířce 1500 mm nebo více s délkou až 4000 mm;

h) jemné hladké vlnění způsobené vibracemi během autofretáže, se vzdáleností mezi vrcholy dvou sousedních vln rovnou 200 mm nebo menší, na plechech za studena do tloušťky 4,0 mm by nemělo být hlubších než 0,3 mm a na plechech o tloušťce sv… 4,0 mm — ne více než 0,5 mm hluboko.

Na přání zákazníka, uvedené v objednávce, malé hladké zvlnění vyplývající z vibrací během automatického fretování, se vzdáleností mezi vrcholy dvou sousedních vln rovnou 200 mm nebo menší, na plechech zpracovaných za studena o tloušťce St. 0,4 mm by neměla být hlubší než 0,3 mm;

i) půlměsícový tvar podél délky v mezích dosažení nominálního stlačení listu;

g) skvrny a pruhy z emulze, pokud zabírají plochu nejvýše:

3% povrchu listu až do šířky 2100 mm;

5% — «- -" — St. 2100 mm až 2500 mm;

7% — «- -" — St. 2 500 mm;

k) posuvné linie vznikající při roztažení listů;

l) matné barvy;

m) otisky z válců ve formě světlých a tmavých pruhů vytvořených během válcování plechu;

o) mírné opotřebení s celkovou plochou nejvýše:

2% povrchu plechu do šířky 2100 mm;

5% — «- -" — St. 2100 mm až 2500 mm;

7% — «- -" — St. 2 500 mm;

n) jednotlivé očištěné části povrchu plechů o celkové ploše nejvýše 0,5% povrchu plechu do šířky 2100 mm a celkové ploše nejvýše 10% povrchu plechu o šířce větší než 2100 mm do hloubky ne více než poloviny maximální odchylky a na plechech o šířce St. 2100 až 3050 mm hloubka odizolování je povolena více než polovina maximální odchylky; na plechy se zesíleným obkladem — do hloubky ne více než poloviny tloušťky plánované vrstvy.

Čištění se provádí brusným papírem na bázi papíru podle GOST 6546 nebo brusným papírem opatřeným tkaninou podle GOST 5009 s velikostí zrna ne větší než 6 podle GOST 3647 nebo sadou.

3.8. Hloubka výskytu všech přípustných vad uvedených v článku 3.7 by neměla překročit minimální přípustnou tloušťku plechu.

U plechů bez tepelného zpracování a žíhaných o šířce do 2 000 mm, tloušťce 5 mm nebo více, s maximálními odchylkami v tloušťce ± 5% jmenovité tloušťky, by hloubka výskytu všech vad uvedených v bodě 3.7 neměla překročit toleranční pole pro tloušťku plechu a ne vezměte plech nad minimální přípustnou tloušťku plechu.

3.9. Na okrajích plechů o tloušťce St. 4,0 mm a více než 4 000 mm na délku, vyrobené rozšířené, stejně jako na tolerancích v délce a šířce všech velikostí, jsou povoleny vady způsobené výrobním způsobem s možností vyříznutí obdélníkového plechu jmenovitých rozměrů se značkou vad barvou.

U čtvercových plechů o šířce 2100 mm a více mimo vepsaný kruh s průměrem rovným minimální hodnotě šířky plechu jsou povoleny vady válcovacího původu bez omezení jejich vlastností a rozměrů a u obdélníkových plechů o šířce 2100 mm a více jsou tyto vady povoleny na místech dohodnutých se zákazníkem …

3.10. Povrch desek po vyjasnění u zákazníka musí splňovat požadavky bodu 3.7 této normy.

3.11. Pro povrch plechu 1 po odstranění opláštění, obrábění, elektrochemického a chemického frézování nejsou povoleny více než tři jednobodové inkluze o průměru až 1,5 mm.

3.12. Odchylka od roviny plechů všech tlouštěk, vyráběných v žíhaných a žíhaných se zvýšenými pevnostními stavy, jakož i plechů o tloušťce 0,8 až 3,4 mm včetně, vyráběných ve studených a za studena se zvýšenými a omezenými pevnostními stavy, musí splňovat stanovené požadavky v tabulce. 4.

3.13. Odchylka plechu od roviny desky na 1 m délky plechů vyráběných za studena a za studena se zvýšenou a omezenou pevností, při působení síly nepřesahující 5 kgf, by neměla překročit:

8,0 mm — pro plechy o tloušťce 3,5 až 7,0 mm;

2.0 «-" «" St. 7,0 «10,5».

3.14. Odchylka od roviny plechů všech tloušťek, vyráběných bez tepelného zpracování, musí splňovat požadavky uvedené v tabulce. Pět.

Tabulka 3

Stav materiálu listu Jakost slitiny, pokovení a stav materiálu Tloušťka plechu, mm

Mezní pevnost v tahu σ6 MPa (kgf / )

Mez kluzu σ 0,2 MPa (kgf / )

Se týká. Prodloužení na = 11,347%

Neméně
Žíhaný

AMg6NM,

AMg6M

Od 0.8

až 10,5

315 (32,0) 155 (16,0) 15.0
AMg6UM

Od 0,5

až 0,7

Od 0.8

až 5,5

255 (26,0)

275 (28,0)

120 (12,0)

130 (13,0)

15.0

15.0

Žíháno se zvýšenou silou

AMg6BMPP,

AMg6MPP

Od 3.0

až 10,5

355 (34,0) 175 (18,0) 15.0
Tvrdě pracoval se zvýšenou pevností

AMg6BNPP,

AMg6NPP

Od 2.0

až 10,5

410 (42,0) 330 (33,5) 5.5
Zpracováno za studena

AMg6BN,

AMg6N

Od 0.8

až 10,5

375 (38,0) 285 (29,0) 6.0
Tvrdě pracoval s omezenou silou

AMg6BNOP,

AMg6NOP

Od 3.0

až 10,5

375−430

(38,0−44,0)

285−355

(29,0−36,0)

6.0
Bez tepelného zpracování

AMg6B,

AMg6

Od 5.0

až 10,5

315 (32,0) 165 (16,0) 15.0
Žádné tepelné zpracování se zvýšenou pevností AMg6UPP 7.0 315 (32,0) 175 (16,0) 15.0

Tabulka 4

mm

Tloušťka Šířka Délka Odchylka plechu (vlnitost a vyboulení) od roviny s volným pokládáním plechu (po obou stranách) na rovinu desky: už ne
po celé ploše listu (včetně dlouhých stran) na krátkých stranách (včetně stran do 300 mm od rohů plechu)
0,5 až 1,0

Až 1200 vč.

St. 1200 až 1600

Až 4000

patnáct

šestnáct

20

třicet

Až 1200 vč.

St. 1200 až 1600

St. 4000

až 7000

20

35

25

45

St. 1,0 až 1,5

Až 1200 vč.

St. 1200 až 1600

Až 4000

20

25

25

35

Až 1200 vč.

St. 1200 až 1600

St. 4000

až 7000

25

třicet

třicet

45

St. 1,5 až 4,0

St. 1,5 až 4,0

Až 1200 vč.

St. 1200 až 1600

Až 4000

25

25

třicet

40

Až 1200 vč.

St. 1200 až 1600

St. 4000

až 7000

25

třicet

40

45

Sv. 4,0 až 10,5

Až 1200 vč.

St. 1200 až 1600

Až 4000

25

třicet

40

40

Až 1200 vč.

St. 1200 až 1600

St. 4000

až 7000

25

třicet

40

45

0,8 až 10,5 St. 1600 až 2000

Až 4000

St. 4000

až 7000

35

60

50

55

2,0 až 5,0 St. 2000 až 3050 Až 5 000 60 60

Poznámka. Pro žíhané plechy o šířce 2100 mm a více o tloušťce 5,5 až 10,5

odchylka plechů od roviny s volným stohováním plechu (každý

strana) v rovině desky by neměla být větší než 100 mm.

Tabulka 5

mm

Tloušťka Šířka Délka Odchylka plechu (vlnitost a vyboulení) od roviny s volným pokládáním plechu (po obou stranách) na rovinu desky, už ne:
po celé ploše listu (včetně dlouhých stran) na krátkých stranách (včetně dlouhých stran do 300 mm od rohů plechu)

Od 5.0

Až 10.5

1200

Sv. 1200

až 1600

Sv. 1600

DDO 2000

Až 7000

45

60

60

65

65

75


(Listy vylepšené kvality ze slitiny Amg6. TU)

4. PRAVIDLA PŘIJETÍ A ZKUŠEBNÍ METODY

4.1. Dávka by měla sestávat z listů stejného stavu materiálu a velikosti. Hmotnost večírku není omezena.

4.2. Chemická analýza slitiny se provádí z každého tepla.

4.3. Ovládání geometrických rozměrů, stavu povrchu, odchylek od roviny je podrobeno každému listu.

4.3.1. Měření tloušťky plechu se provádí ve vzdálenosti nejméně 115 mm od rohu a nejméně 25 mm od okrajů plechu.

Tloušťka plechů není řízena, ale garantována výrobcem v souladu s požadavky této normy.

4.3.2. Kontrola povrchu listů se provádí bez použití optických nástrojů.

4.3.3. Odchylky listů od roviny uvedené v tabulce. 4 a 5, jsou určeny všemi čtyřmi okraji měřením vzdálenosti od ovládací desky k spodní ploše plechu pomocí kovového pravítka podle GOST 427.

Malá hladká vlnitost se vzdáleností mezi vrcholy dvou sousedních vln rovnající se 200 mm nebo menší podle článku 3.7 «a» se kontroluje zakřiveným pravítkem dlouhým 200 mm a odchylka od roviny desky o 1 m délky podle bodu 3.13 se kontroluje následujícím způsobem: list se položí na na něj se aplikuje kontrolní deska, pravítko o délce 1 m podle GOST 8026 a maximální vzdálenost mezi pravítkem a plechem se měří sondami nebo měřicím pravítkem podle GOST 427.

4.4. Chcete-li určit mechanické vlastnosti v tahu, v závislosti na stavu materiálu vyberte počet listů podle tabulky. 6, ale ne méně než jeden list z každé šarže předložené k dodání.

Pro zkoušku tahem je z každého zkušebního listu vyříznut jeden vzorek napříč směrem válcování.

Tabulka 6

Stav materiálu listu Označení druhu slitiny, opláštění a stav plechového materiálu Minimální počet testovaných listů na dávku,%
Žíhaný AMg6BM, AMg6M deset
AMg6UM 100
Žíháno se zvýšenou silou

AMg6BMPP,

AMg6MPP

100
Zpracováno za studena AMg6BN, AMg6N 100
Tvrdě pracoval se zvýšenou pevností

AMg6BNPP,

AMg6NPP

100
Tvrdě pracoval s omezenou silou AMg6BNOP, AMg6NOP 100
Bez tepelného zpracování AMg6B, AMg6 deset
Žádné tepelné zpracování se zvýšenou pevností AMg6PP 100

Poznámky: 1. Listy AMg6UM o tloušťce 0,5 až 1,8 mm, stejně jako listy AMg6BN a AMg6N,

vyrobeno válcováním cívky, testováno v množství 10% šarže.

2. Na žádost zákazníka protokoly o mechanických zkouškách plechů

zaslány zákazníkovi spolu s průvodní dokumentací.

3. Testování listových výrobků na vzorcích je povoleno.

svědci, vybraní z jednoho listu každé role, v množství,

poskytované touto normou.

4.5. Každý proužek je testován na obsah vodíku podle GOST 21132.1.

Arbitrážní analýza se provádí v souladu s normou GOST 21132.1.

4.6. Tloušťka zesíleného opláštění je kontrolována ve výrobních závodech na každé straně plechu podle GOST 1 90047.

Na žádost zákazníka jsou zákazníkovi zaslány protokoly pro měření tloušťky opláštění spolu s průvodní dokumentací.

4.7. Po obdržení neuspokojivých výsledků náhodných testů, alespoň na jednom vzorku, se provede opakovaná zkouška každého listu.

Při zkoušce po částech se ukazatele mechanických vlastností určují v souladu s požadavky této normy s vyřazením listů, které mají výpad.

V případě získání neuspokojivých výsledků testování mechanických vlastností desek AMg6UPP o tloušťce 7,0 mm je povoleno znovu otestovat vzorky s odstraněným pokovením, jejichž mechanické vlastnosti musí odpovídat tabulce. 3.

4.8. Desky o tloušťce 3,0 až 10,6 mm jsou podrobeny ultrazvukové kontrole v jakémkoli stavu materiálu v množství 100% dávky podle seznamu dohodnutého mezi výrobcem a zákazníkem.

Listy o tloušťce 6,5 až 10,5 mm se šířkou sv. 2 000 mm, připravené v žíhaném stavu, nejsou podrobeny ultrazvukové kontrole.

4.9. Ultrazvuková kontrola se provádí v souladu s GOST 1 92074. Současně se u plechů o tloušťce 2,0 až 8,0 mm nastavují detektory defektů na průchozím válcovém kontrolním reflektoru o průměru 1,5 mm a u plechů o tloušťce 8,5−10,5 mm — na reflektor s plochým dnem o průměru 1,5 mm, vyvrtaný do hloubky rovnající se polovině tloušťky testovaného plechu.

Ultrazvukové vibrace jsou přiváděny kolmo ke směru válcování za tepla.

Odmítnutím znaménka pro archy na základě výsledků ultrazvukového testování je přítomnost registrovaného echo signálu z defektu na defektogramu, který přesahuje echo signál v amplitudě:

pro plechy o tloušťce 2,0−8,0 mm — z průchozího válcového kontrolního reflektoru o průměru 1,5 mm;

pro plechy o tloušťce 8,6−10,5 mm — z reflektoru s plochým dnem o průměru 1,5 mm, vyvrtaného v… polovině tloušťky kontrolovaného plechu.

Velikost nekontrolované vlny podél obvodu okrajů listů není větší než 100 mm.

4.10. Listy, které při kontrole zákazníkem nesplňují požadavky bodů 3.11 a 4.9, jsou považovány za metalurgický odpad podle MTUR 5−73.

4.11. Všechny ostatní požadavky na plechy, pokud jde o zkušební metody, musí odpovídat GOST 21631.

4.12. Požadavky na listy, pokud jde o značení, balení a přepravu, musí odpovídat GOST 21631.

Listy o šířce větší než 2000 mm jsou vyráběny bez barevného značení.

Na žádost zákazníka jsou zákazníkovi zasílány kopie protokolů o chemické analýze.

Výsledky zkoušky obsahu vodíku jsou uvedeny v certifikátu pouze na žádost zákazníka.


PŘÍLOHA

Povinné

stůl 1

kg

Tloušťka plechu, mm

Teoretická hmotnost 1 metr plechu

(ve všech stavech materiálu, kromě prací a prací se zvýšenou a omezenou pevností)

Šířka plechu, mm
1200 1400 1500 1600 1800 2000 2100 2300 2500 2700 2900 3000 3050

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1.0

1,2

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

1400

1718

2,036

2336

2,656

2,927

3,563

4,422

4,740

5,876

5 694

5 981

7,508

9,019

10 593

12168

13 759

15365

16,959

18 473

20 067

21 645

23 239

24 769

26,363

27,941

29 535

31,081

32 675

1632

1,964

2355

2,708

3,079

3,394

4,136

5 100

5.471

6 213

6 584

6 936

8 735

10,497

12 333

14,169

16 024

17 892

19 749

21 514

23,372

25 212

27 070

28 853

30 711

32 550

34 400

36 229

38,087

1728

2.126

2,523

2900

3,296

3,635

4 430

5,463

5,860

6655

7052

7,430

9357

11 244

13 211

15178

17 164

19 163

21 153

23,043

25,033

27 003

28,993

30,903

32 693

34 863

36 853

38 803

40,793

1843

2267

2,691

3,093

3,517

3,877

4,724

5.826

6250

7097

7,521

7 924

9,979

11,991

14,089

16 186

18,305

20 434

22 556

24 572

26 694

28 794

30,916

32 953

35 075

37 176

39 298

41 377

43 499

-

-

-

3,431

3,907

4,336

5,242

6,528

7,005

7 958

8 434

8887

11,196

13 462

15 820

18 179

20 562

22,952

25 338

27 605

29,991

32353

34 739

37,029

39 415

41 777

44 163

46 525

48 911

-

-

-

3,758

4287

4,764

5,770

7,225

7 755

8 813

9342

9845

12,439

14,953

17 573

20,194

22 840

25 492

28 142

30,659

33 309

35 933

38 583

41,126

46 776

46 400

49 050

51 673

54 323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 948

14 754

17 672

19 450

22 229

25 007

27 819

30 601

33 383

36 165

38 947

41 729

44 510

47,292

50 074

52,856

55 638

58,420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 063

16 156

19351

21 298

24 341

27 383

30 426

33 489

36 511

39 584

42 596

45 539

48 682

51 724

54 767

57 809

60,852

63 895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 218

17,558

21 030

23 146

26 453

29 759

33 066

36 373

39 679

42 986

46 292

49,699

52 906

56 212

59 519

62,625

66 132

69,439

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,282

17 853

21 424

24,994

28,565

32 135

35 706

39,277

42 847

46 418

49,988

53,559

57 130

60 700

64,271

67 841

71,412

74 883

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 338

19 173

23,008

26 842

30 677

34 511

38 346

42,181

46,015

49 850

53 684

57 519

61 354

65,188

69,023

72 857

76 692

80 527

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 866

19 833

23 800

27,766

31 733

35 699

39 666

43,633

47 599

51 568

55 532

59 499

63 466

67,432

71 399

75 365

79 332

83 299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,196

28228

32 261

36 293

40,326

44,359

48 391

-

-

-

-

-

-

-

-

-


PŘÍLOHA

Povinné

tabulka 2

kg

Tloušťka plechu, mm

Teoretická hmotnost 1 metr plechu

(za studena a za studena se zvýšenou a omezenou pevností)

Šířka plechu, mm
1200 1400 1500 1600 1800 2000 2100

0,5

0,9

1.0

1,2

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

2387

2711

2,987

3,637

4,514

4,838

5,488

5.812

6.105

7 663

9.206

10.813

12,421

14,044

15,652

17 275

18 818

20,441

22,048

23,672

25 231

26 854

28 462

30,085

31 660

33,284

2,756

3.133

3.454

4,209

5,191

5,588

6,323

6 701

7 060

8831

10 684

12 553

14 421

16.309

18178

20,065

21858

23 746

25,615

27 502

29 314

31.202

33 071

34,958

36 808

38 696

2,949

3.353

3,696

4,504

5 554

5 958

6 766

7 170

7553

9 512

11 431

13,430

15,430

17 449

19,449

21 468

23 387

25.407

27,406

29 426

31,364

33,384

35 383

37,403

39,382

41,402

3.141

3,572

3,937

4,798

5.917

6.347

7.208

7638

8 047

10 134

12178

14,308

16 438

18 590

20 720

22,872

24,916

27 067

29,197

31 349

33 414

35 566

37 696

39 848

41 956

44 106

3,478

3,962

4,396

5,314

6,619

7.102

8,068

8,551

9.010

11353

13 648

16 040

18 431

20 847

23 238

25 654

27,948

30,364

32 756

35171

37,490

39 906

42 297

44 713

47 104

49 520

3,805

4311

4,823

6 842

7.315

7851

8 923

9 459

9 968

12 594

15 139

17 793

20,445

23,125

25 778

28 457

31 003

33 683

36 335

39,015

41 587

44 267

46,920

49 599

52,252

54 932

-

-

-

-

-

-

-

-

12 090

14 930

17 882

19 681

22,493

25 304

28 116

30 928

33,739

36 551

39 362

42 174

44 986

47,797

50 609

53,420

56 232

59,044


INFORMAČNÍ ÚDAJE

1. VYVINUTO A UVEDENO All-Union Institute of Light Alloys

2. SCHVÁLENO A UVEDENO V ÚČINNOST Řádem hlavního odboru pro rozvoj vědy a

výroba speciální metalurgie od 16.10.1990

3. VYMĚŇTE OST1 92000−73

4. REFERENČNÍ REGULAČNÍ A TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Označení NTD, na které se odkazuje Číslo položky, podpoložka

GOST 427−75

GOST 4784−74

GOST 8026−75

GOST 11069−74

GOST 21132.1−81

GOST 21631−758

OST1 90047−72

OST1 92074−78

MTUR5−73

4.3.3

3.1.1.3.2

4.3.3

3.2

4.5

4,11, 4,12

4.6

4.9

4.10


Skupina B53

STANDARD PRŮMYSLU

VYNIKAJÍCÍ HLINÍKOVÉ LISTY KVALITY Změna č. 1

SLITINOVÁ ZNAČKA AMg6 OST1 92000−90

TECHNICKÉ PODMÍNKY

ONP 181511

Bod 2.2. Tab. 2. Poznámka 2 bude uvedena v novém vydání:

«2. Maximální odchylky plechů bez tepelného zpracování a žíhaných o tloušťce 5 mm a více se šířkou až 2100 mm a plechů AMg6UPP jsou stanoveny ± 5% jmenovité tloušťky.

Odstavec 2.6 bude zrušen.

Bod 3.7 písm. P) (první odstavec) bude revidován:

«P) jednotlivé očištěné části povrchu plechů o celkové ploše nejvýše 0,5% povrchu plechu o šířce do 2100 mm do hloubky nejvýše poloviny maximální odchylky tloušťky na plechech bez opláštění nebo s technologickým opláštěním a do hloubky nejvýše poloviny tloušťky plánovací vrstvy na plechech se zesíleným obkladem a celkovou plochou nejvýše 10% povrchu plechu o šířce 2100 mm a více do hloubky v rámci maximální odchylky tloušťky u plechů bez opláštění nebo s technologickým opláštěním. «

Bod 3.8. Druhý odstavec se doplňuje slovy: «a žíhané plechy o šířce větší než 2000 mm a tloušťce 2 mm nebo větší (za slovy» od jmenovité tloušťky «).

Bod 3.9. Druhý odstavec se doplňuje slovy: «a metalurgického původu, včetně těch zjištěných ultrazvukovým testováním» (za slovy «válcování původu»).

Reg. Č. 843204/06 ze dne 19.12.91

ROZVINUTÝ

VILS

SCHVÁLENO

GU RNPSM

01.11.91 g.

Období úvodu

od 01.03.92


Dodatek č. 1 OST1 92000−90 С.2

Odstavec 3.13 bude přeformulován:

«3.13. Odchylka 1 m délky plechu od roviny desky, s jedním položením plechu na plech, u plechů vyráběných za studena a za studena se zvýšenými a omezenými pevnostními stavy by neměla překročit

30 mm pro plechy o tloušťce 3,5 až 7,0 m;

25 «" — «nad 7,0» 10,5 «

Bod 4.4. Tabulka 6 Poznámka 1 bude uvedena v novém vydání:

«1. Listy AMg6UM o tloušťce 0,5 až 1,8 mm, stejně jako plechy AMg6BN, AMg6N, AMg6NPP, AMg6BNOP, AMg6NOP vyráběné… válcované, jsou testovány v množství 10% dávky «.

Bod 4.10 se mění takto:

«4.10. Listy, které nesplňují požadavky odstavců. 3.11 a 4.9, které jsou pod kontrolou u zákazníka a mají vady metalurgického původu, jsou technologickým odpadem, jsou vráceny výrobci bez jakýchkoli stížností nebo pokut a musí být vyměněny bez fakturace. «

Aplikace. Požadované. Stůl 1. Sloupec «Šířka listu, mm 3050» by měl být doplněn hmotnostními indikátory pro tloušťky: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, v uvedeném pořadí: 52,424; 56 455; 60 488; 64 520; 68,552; 72 585;

záložka. 2. Sloupec «2100» nezahrnuje ukazatele hmotnosti archů o tloušťce: od 2,0 do 2,5 včetně. od 7,0 do 10,5 mm včetně;

dodatek k tabulce 3:


Dodatek č. 1 OST1 92000−90 С.3

Tabulka 3

Tloušťka plechu, mm Teoretická hmotnost 1 metru plechu (v žíhaném stavu, bez tepelného zpracování a bez tepelného zpracování se zvýšenou pevností stavu materiálu)
Šířka plechu, mm
1200 1400 1500 1600 1800 2000

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

15,939

17 533

19,127

20 721

22 315

22 910

25 502

27 100

28 690

30 284

31 878

33,472

18 579

20 437

22 295

24 153

26.011

27 868

29,726

31 584

33,442

35 300

37 158

39,016

19 899

21,889

23 879

25 869

27,858

29 848

31 838

33 828

35 818

37 808

39,798

41 788

21 219

23341

25 463

27 585

29 707

31 828

33 950

36,072

38,194

40 316

42 438

44 560

23 859

26245

28,631

31.017

33,403

35 788

38 174

40 560

42 946

45 332

47,718

50 104

26 499

29 149

31 799

34,449

37,099

39,748

42 398

45,048

47 698

50 348

52,998

55 648


OKP 18 1511

Skupina B 53

STANDARD PRŮMYSLU

SUPERIOR LISTY ZMĚNA č. 2

Z HLINÍKOVÉ SLITINY OST1 92000−90

AMg 6. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Odeberte datum vypršení platnosti.

Reg. Č. VIFS 8432042/02 ze dne 26. 9. 95.

ROZVOJ SCHVÁLENO Termín zavedení

VILS GU speciální metalurgie od 01.10.95

Výbor RF pro

hutnictví