Návštěvou těchto stránek souhlasí s použitím cookies. Více o naší Cookie Policy.

TU 1231-406-00187180-2018

PÁSKOVÁ PÁSKA 40KHNM
PRO ELASTICKÉ PRVKY

TU 1231−406−00187180−2018

Technické podmínky


Termín zavedení je 1. 1. 18.
Října 2018


Tyto specifikace platí pro pás vyrobený ze slitiny 40KHNM, určený k výrobě elastických prvků.

Páska se dělí podle výrobní přesnosti:
— normální přesnost tloušťky a šířky;
— zvýšená přesnost tloušťky a šířky — «VS»;
— zvýšená přesnost tloušťky — «B».

Příklad konvenčního označení: Páska o tloušťce 0,35 mm, šířce 8 mm, zvýšená přesnost v tloušťce a šířce ze slitiny 40KHNM:

Páska 40KHNM 0,35x8-VSh TU 1231−406−00187180−2018.

1. Odrůda

1.1. Rozměry pásky a maximální odchylky pro ně musí odpovídat rozměrům uvedeným v tabulce 1.

stůl 1

Tloušťka Mezní odchylky v závislosti na přesnosti výroby Šířka Mezní odchylky v závislosti na přesnosti výroby
Normální Zvýšené Normální Zvýšené
1 2 3 4 Pět 6
0,13 -0,02 -0,015 deset -0,3 -0,2
0,15 -0.03 -0,02

13… 16

6.75

0,19
0,22
0,23 6,75; 9
0,24 jedenáct
0,25 jedenáct
0,26 -0,04 -0.03 7,65
0,32 8… 12
0,35 osm
0,36 7,65
0,42 15… 20
0,50 10.4
0,63 15… 25


2.1. TECHNICKÉ POŽADAVKY

2.1. Páska je vyrobena ze slitiny 40KHNM podle GOST 10994.

2.2. Mechanické vlastnosti pásky (úhel pružiny a počet ohybů) stanovené na tepelně ošetřených vzorcích musí odpovídat vlastnostem uvedeným v tabulce 2.

tabulka 2

Normální tloušťka pásky, mm Úhel pružiny, ve stupních, ne méně Počet záhybů, ne méně
1 2 3
0,13 134 40
0,15 128 40
0,19 145 devatenáct
0,22 136 12
0,23 133 20
0,24 130 20
0,25 170 32
0,26 168 třicet
0,32 156 třicet
0,35 150 třicet
0,36 147 17
0,42 135 patnáct
0,50 143 20
0,63 125 deset

Poznámka: Při kontrole mechanických vlastností spotřebitele se tepelné zpracování vzorků provádí podle režimu uvedeného v certifikátu dodavatele.

2.3. Povrch pásky by měl být rovný, čistý a lehký.

2.4. Na povrchu pásky by neměly být žádné západy slunce, hluboké mušle a škrábance. Jsou povoleny samostatné škrábance, rizika, skořápky, vlnky, škrábance, otisky z rolí, jejichž hloubka nebo výška nepřesahuje polovinu maximálních odchylek tloušťky. Laminování v pásku není povoleno.

Parametr drsnosti Ra není podle GOST 2789 větší než 0,63 mikronu.

2.5. Páska je dodávána s řezanými hranami. Na okrajích pásky by neměly být otřepy, jejichž hodnota přesahuje polovinu maximálních odchylek tloušťky, stejně jako další vady s hloubkou nepřesahující polovinu maximálních odchylek šířky. Stopy oděru jsou povoleny.

Drsnost povrchu hrany není standardizovaná.

3. Zkušební metody.

3.1. Stanovení úhlu pružiny se provádí podle metody GOST 15146 a podle tabulky. 3.

Tabulka 3

Jmenovitá tloušťka pásky, mm Průměr trnu, mm
0,1… 0,15 5.0
0,16… 0,24 deset
0,25… 0,45 20
0,46… 0,65 třicet


3.2. Počet ohybů se stanoví podle GOST 13813 a podle tabulky. 4.

Tabulka 4

Jmenovitá tloušťka pásky, mm Poloměr čelistí zařízení, mm Délka páky zařízení, mm
0,1… 0,24 2 6
0,25… 0,45 4 12
0,46… 0,70 6 18


4. Pravidla přejímky, další zkušební metody, označování, balení, přeprava a skladování v souladu s GOST 14117.